Med över 30 år i vvs-branschen och utbildad vvs-ingenjör är vi duktiga på att driva installationsprojekt och genomföra dem – från idé till färdig driftsatt anläggning. Givetvis med målsättningen slutkunden skall få en anläggning som är kostnadseffektiv.

Vi har även lång erfarenhet av att upprätta kostnadskalkyler på projekt och vi hjälper självklart kunden att välja rätt teknisk lösning.

Entreprenadjuridik

Vi har mycket goda kunskaper och erfarenheter inom entreprenadjuridik. Vi hjälper företag och organisationer med bla upphandlingar av entreprenader så att kunden vet att de får rätt tjänst/ vara levererad/ installerad.

Vi hjälper även andra konsultbolag på marknaden att skriva tydliga tekniska beskrivningar som följer AB/ABT och som minimerar tillkommande kostnader för byggherren i projekten.

  • AB 04
  • ABT 06
  • AB-U 07
  • ABT-U 07
  • ABS 09
  • AMA

Givetvis har vi BAS P/U

Projektledning

Med över 30 år i vvs-branschen och utbildad vvs-ingenjör är vi duktiga på att driva installationsprojekt och genomföra dem – från ide och förstudie till färdig driftsatt anläggning. Givetvis med målsättningen att slutkunden skall få en anläggning som är kostnadseffektiv. Vi har även lång erfarenhet av att upprätta kostnadskalkyler på projekt och vi hjälper självklart kunden att välja rätt teknisk lösning

vvs-Besiktningar

Vi utför samtliga förekommande besiktningar enl AB04/ ABT06 avseende VVS-installationer i både nya och gamla byggnader. Vi har över 30 års erfarenhet av VVS.

Vi är ofta tidigt med i byggprocessen som rådgivare för att se till att installationerna uppfyller gällande regelverk så att byggnaden under lång tid får låga energikostnader och minimalt underhåll.

Vi är VVS-ingenjör, SBR Ingenjör VVS och SBR godkänd VVS besiktningsman

Läs gärna mer på WWW.SBR.SE

Installationer

Installationer enligt regelverket Säker Vatten är en självklarhet för oss. Vid industriprojekt arbetar vår sammarbetspartner enligt svetsnormerna ISO 3834

Med över 30 år i branschen rör vi inte till det!