Marcus Mitts – Projektledare, Projekteringsledare, Installationssamordnare.